Thép cuộn Silic

Thép cuộn Silic định hướng: 50CSV470, 50CSV470H, 35CSV550, 35CSV440.

Thép cuộn Silic không định hướng: 50CSV1300, 50CSV1000, 65CSV1300, 65CSV1000, 50CSV800, 50CSV700, 50CSV600, 50CSV600H.

Liên hệ: 0934.590.669 (Ms. Huê)

0934.590.669

error: Content is protected !!

Hotline: 0934 590 669 | Email: sales@thepphongduong.com