Trục rèn, thép rèn SF55 | SF55W | SF60W

Nhà máy Thép Phong Dương nhận sản xuất trục rèn, thép rèn SF55, SF55W, SF60W chuyên dụng để sản xuất các loại trục chân vịt, trục chuyển động trong tàu thuyền.

Cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, đặc biệt là cả chứng chỉ CCS nếu cần.

Liên hệ: 0934.590.669 (Ms. Huê)

0934.590.669

error: Content is protected !!

Hotline: 0934 590 669 | Email: sales@thepphongduong.com